Hệ thống cấp bậc rươu vang Tây Ban Nha được quy định và công nhận khá gần gũi với cấp bậc rượu vang Pháp. Nghĩa là, rượu vang ở đây cũng được gắn nhãn để xác định rõ nguồn gốc sản xuất, thời gian ủ trong thùng gỗ sồi,…

Luật lệ của rượu vang Tây Ban Nha


Vino de Mesa (tương đương Vin de Table của Pháp): Đây là loại rượu vang có phẩm chất thấp nhất trong các loại rượu vang của Tây Ban Nha. Loại vang này có thể có nguồn gốc từ bất cứ vùng nào trong khu vực.

Vino de la Tierra hay VT, VdlT (tương đương Vin de Pays của Pháp): Đây là thứ hạng cao hơn so với Vino de Mesa chứng tỏ rượu vang được sản xuất ra từ một vùng nhất định với một số yêu cầu về giống nho, sản lượng, đặc biệt là về việc ủ rượu.

Vino de calidad con Indicación Geográfica hay VC hoặc VCIG: Đây là “rượu vang có chất lượng với chỉ dẫn khu vực địa lý”. Năm 2003, những thay đổi trong luật Tây Ban Nha đã đưa ra một cấp bậc trung gian tạm thời giữa VT và DO (giống như VDQS của vang Pháp). Sau 5 năm thì loại rượu ở cấp bậc này có thể được cân nhắc để tiến lên cấp trên (DO). Chỉ có khoảng 7 danh hiệu Vino de calidad, ví dụ: Cangas, Valtiendas, Valles de Benavente, Sierra Salamanca, Granada và Legrija.

Vino de Pago, hay VP: Đây không chỉ là một thang bậc mới cho hệ thống phân loại rượu vang Tây Ban Nha, nó còn là một phương pháp phân loại chất lượng rượu vang hoàn toàn khác, được đưa ra năm 2003. Pago có nghĩa là vườn nho, còn DO Pago nghĩa là một bất động sản đơn cao cấp cho nhà máy rượu vang. Rượu vang được sản xuất ra tại đây từ khâu sản xuất đến đóng chai với chất lượng cao, tuy nhiên phong cách rượu không phù hợp với pháp luật địa phương về sản xuất vang DO. Hiện nay có 14 Vino de Pago trong danh sách.Denominación de Origen hay DO (tương đương với AOC của Pháp): chỉ nguồn gốc và kiểu cách của chai rượu vang. Rượu vang phải đáp ứng điều kiện về vườn nho (giống nho, sản lượng, mật độ trồng…) và phương pháp sản xuất rượu vang ( ủ rượu trong bao lâu..) để có được danh hiệu DO. Hiện nay, có khoảng 70 danh hiệu DO tại Tây Ban Nha. Ví dụ rượu vang Riás Baixas có màu trắng sắc nét còn rượu Albariño được sản xuất từ một vùng cụ thể miền nam Galicia.

Denominación de Origen Calificada, hay DOC: Đây là cấp cao nhất trong hệ thống phân loại rượu vang Tây Ban Nha. Calificada nghĩa là ‘đủ điều kiện’ hoặc ‘bảo lãnh’ chỉ một sự đảm bảo về chất lượng rượu vang cao cấp. Trong vòng 15 năm chỉ có rượu vang Rioja được công nhận danh hiệu này, tuy nhiên năm 2003 có thêm rượu vang Priorat được công nhận.